Vanaf april 2022:

Voor een (nog confidentieel te houden) tuinder in snijbloemen:

Het opzetten van een nieuw veredelingsprogramma, Advies aan de tuinder hoe dat gedaan kan worden en wat daarbij nodig is. Literatuuronderzoek.en regelmatige check van de voortgang. Omdat de tuinder nog niet wil dat het algemeen bekend wordt dat wij samen een veredelingsprogramma zijn gestart kan ik hier momenteel nog weinig over mededelen.

Vanaf juli 2020:

Voor een (nog confidentieel te houden) tuinder in snijbloemen:

Het opzetten van een nieuw veredelingsprogramma, Advies aan de tuinder hoe dat gedaan kan worden en wat daarbij nodig is. Literatuuronderzoek.en regelmatige check van de voortgang. Omdat de tuinder nog niet wil dat het algemeen bekend wordt dat wij samen een veredelingsprogramma zijn gestart kan ik hier momenteel nog weinig over mededelen.

Mei 2019:

Voor DHMI / Lannes:

1. Marktonderzoek/ Het in kaart brengen van de Nederlandse Mandeville tuinders, waarna deze uitgenodigd konden worden voor de open dagen in week 25 (Overzicht maken Nederlandse tuinders, het vertalen van de uitnodiging, het fungeren als contactpersoon en het evt. nabellen van de tuinders)

2.Het zoeken naar planten van bepaalde cultivars bij Nederlandse tuinders voor hun open dagen (en contact met export bedrijf voor het regelen van vervoer).

Foto; DHMI / Lannes